Kombimix klachtenprocedure

Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn twee belangrijke pijlers voor een goed product, verbeteringen worden doorgevoerd om zo steeds meer te kunnen voldoen aan de wensen en eisen van de afnemers die er mee werken. Helaas kan het ook voorkomen dat er iets mis gaat tijdens een proces, of dat er misverstanden zijn over de producten of diensten die Kombimix heeft verleend.

Indien u ontevreden bent over een product of  dienst dan vragen wij u om dit zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij serieus en zijn zeer belangrijk voor verbeteringen in het bedrijfsproces.

Indien u een klacht of opmerking heeft die u schriftelijk kenbaar wenst te maken verzoeken wij u gebruik te maken van het klachtenformulier en dit te verzenden ter attentie van C. van Beem, Erfstraat 20, 5405 BE Uden, of om telefonisch contact op te nemen en het misverstand of de verbetering te bespreken.

Klachtenregistratieformulier kombimix

Verloop  klachtenprocedure  en verwerking:

Een inkomende klacht zal zo spoedig mogelijk worden behandeld. Om kenbaar te maken dat deze ontvangen is zal er een mail worden verstuurd ter bevestiging van de ontvangen klacht. Na ontvangst zal er contact worden opgenomen om de klacht te bespreken met de betrokkenen om zo tot een oplossing te komen, of om informatie in te winnen over de ontstane problemen. Doelstelling is om de klacht binnen 2 weken opgelost / behandeld  te hebben. Na afronding zal er een schriftelijke bevestiging volgen van de uitkomst van de procedure.

Wij leggen alle correspondentie  van de afhandeling van uw klacht vast. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Hiervan wordt u uiteraard op de hoogte gesteld

Bedrijfsgegevens Kombimix BV :

Kombimix BV
Erfstraat 20
5405BE  Uden
Nederland
Tel: 0413-29 29 03
Info@kombimix.nl